සූනන් ඇඟ වැටීමේ පලාපල

හිස - කලහ | නළල - තානාන්තර | මුහුණ පුරා - බන්ධු දර්ශන | ඇහි බැමි මැද - බන්දු නාශ | ඇහි බැම - රජුන්ගෙන් ගෞරව | ඇස - සිර භය | නාසය - ව්‍යාධි | උඩු තොල - වසතු හානි | මුඛය - භය | යටිතොල - වස්තු ලැබීම | නිකට - රාජ දඬුවම් | දකුණු කණ - දීර්ඝායු | පපුව - ධන ලාභ | තනය - උතුම් ගෞරවයන් | බඩ - ධන ලාභ | දකුණු ඇල - දියුණු වීම | වම් ඇල - මරණය | නාසය - ව්‍යාධි | පිට කොන්ද - ද්‍රව්‍යයන් ලාභ | උඩු තොල - වස්තු හානි | පිට - සුබ සම්පත් | මුඛය - භය | ලිඟුව - දරිද්‍ර | යටිතොල - වස්තු ලැබීම | යෝනිය - පුරුෂයාට මරණය | නිකට - රාජ දඩුවම් | වම් අත ඇඟිලි - මිත්‍රයන් කළහ | දකුණු කණ - දීර්ඝායු | ගුදය - වස්තු ලාභ | වම් කණ - වාණිජ ලාභ | කලව - පියාට විපත් | හිසකෙස් - මරණය | දකුණු කෙන්ඩ - බොහෝ පාඩු | බෙල්ල - සතුරු හානි | වම් කෙන්ඩ - කලහ | දකුණු උර - නිරෝගි | ඇසව‍ට - සැප | වම් උර - ස්ත්‍රී සැප | දකුණු පාදය - දුක් | වම් වළලුකර - කීර්ති | දකුණු පාදයේ ඇගිලි - රාජ භය | දකුණු අත - පෙම්වතියට මරණය | වම් පාදයේ ඇගිලි - රුදු සහිත‍ රෝග | වම් අත - ශෝක මරණ | නියපොතු - ධන හානි | දකුණු අත ඇඟිලි - රාජ සම්මාන | ශරීරය පුරා දිව්වේ නම් - දීර්ඝායුෂ
  • මගේ  ‌ජ්‍යොතිෂ්‍ය අවශ්‍යතාවයන් කීප වතාවක්ම ‌මෙම ‌සේවාව මගින් හොින් ඉටු කර දුන්නා . ඒ් නිසා ‌මෙම ‌සේවාව  ලංකාවේ  හොඳම සේවාවක් බව මම සහතික කරනවා...
    දයාන් ජයතිලක
  • Everything is clear and perfect. I'm very happy to announce that the service they rendered was absolutely very good service.!
    Shiromi De Silva
  • මම බණ්ඩාර මහතාගෙන් මාගේ දරුවාගේ කේන්ද්‍රය පරීක්ෂා කලේ. සියල්ල නිවැරැදි ව පැහැදිලි කරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී පංචායුධ ‌ජ්‍යොතිෂ ‌ෙසේවා ආයතනයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා, මෙවැනි සේවයක් කාර්යබහුල අපට ලබා දෙනවාට.
    තමරා දිසානායක