ජීවිතයට මැණික්‌
ග්‍රහයන්ට හිමි මැණික්‌  * රවි (හිරු) – පද්මරාග (Pink sapphire)  * චන්ද්‍ර (සදු) – මුතු (Pearl)  * කුජ (අඟහරු) – රතු (Ruby)  * බුධ – පච්ච (Emerald)  * ගුරු (බ්‍රහස්පති) – […]
ලග්න වලට සුබ මැණික්
මේෂ ලග්නය මෙම ලග්න හිමියන්ගේ ගුරු මහදශාවක් හෝ අතුරු දශාවක් යන කාළවලදී පුෂ්ප රාග මැණික හොද වාසනාවක් ගෙන අතර ඔවුනට රැකියාව සම්බන්ධ කාරණා වලදී නිල් කැට […]
හතර කේන්දරය පාළුව
තමාගේ ශරීරයේ ඇති අනිච්ච තාවය දැක එය බොරු ආටෝපය සඳහා සැරසීමට වෙහෙස මහන්සි නොවී තම දිවිය ධර්මාණු කූලව ගෙවන කෙනාද ලග්නයෙන් පිළිඹිබු වන ගුණයන් ග‍්‍රහණය නොකල […]
malwaraya-malvara-මල්වරය-මල්වර-චාරිත්‍ර
මල්වර චාරිත්‍ර
කුඩා දැරියකගේ මුල්ම ඔසප් වීම මල් වරය ලෙස හදුන්වනු ලබයි. ගැහැණු දරුවාගේ ජීවිතයේ සංක්‍රාන්ති කාලයක් බැවින් මේ කාලයේදී “දැරිය” හා “ළමිස්සිය” යන අවස්ථා දෙකටම අයිති ‌වේ. […]