ඉපැරණි ජ්‍යොතිෂ පුරාතනයන්ට අනුව සූනන් ශබ්ද කිරීමේ පලාඵල

 

සූනන් කෑ ගැසීමේ ඵලාඵල

සූනන්-කෑ-ගැසීමේ-පලාපල

දිනය ඉහල පහල උතුර ඊසාන නැගෙනහිර ගිණිකොණ දකුණ නිරිත බස්නාහිර වයඹ
සඳුදා විපත් ඇසීම් කාර්ය සඵලවීම් වස්ත්‍රාභරණ ලාබ සතුටු කථා ධන ලාභ කලහකාරී බව විරෝධතා කලහ බව ප්‍රධානියන් දැකීම අවමගුල්
අඟහරුවාදා ගමන් බිමන් ධන ලාබ සතුරු ආබාධ වාහන ගමන් ලාබ ලැබීම බන්ධු ලැබීම් කම් කටොළු සතුරු උවදුරු සාර්ථකත්වය නව ආරංචි
බදාදා ශුභාරංචි ලැබීම ලාබ ප්‍රසංශා සැප සම්පත් කාර්ය සඵලය සන්තෝෂය භාණ්ඩ ලාබ ශාරීරික පීඩා බන්ධු හානි භියජනක බව මූල්‍ය හානි
බ්‍රහස්පතින්දා කලහ බව විපත්ති තත්ත්ව නිෂ්ඵල බව ආහාර ලාබ අසුබ බව ගෞරව ලාබ ධන ලාබ කාර්ය සිද්ධිය අලාබ තත්ත්ව සුබ කථා
සිකුරාදා වස්තු ලාබ කාර්යය සුබයි අසුබ ආරංචි සතුරු කරදර ප්‍රිය ආරංචි අලංකෘත බව සුබ දසුන් සුබ කටයුතු සොම්නස් බව ගේදොර ගැටළු
සෙනසුරාදා අසුබ බව කාර්ය සඵලය පිරිපුන් ආරංචි සොර බිය සුබ වචන ලාබ ලැබීම් ප්‍රධානීන් දැකීම රෝගාබාධ අය පක්ෂය ලෞකික සැප
ඉරිදා ජයග්‍රහණ සඵල බව ධන සම්පත් ලාබ කටයුතු භියජනක බව සඵල හීන සැප සම්පත් සුබ දසුන් කලහ තත්ත්ව ලෞකික ලාබ
පොරොන්දම්
කේන්දර