Free Porondam match, Horoscope Matching, පොරොන්දම් බැලීම, හඳහන් ගැලපීම, විවාහ පරික්ෂාව, කුජ භෞම දෝශය, අඟහරු දෝෂ
HOME BLOG පොරොන්දම් හඳහන නැකත් බබාට නමක් උදව් කොන්දේසි අප අමතන්න අප ගැන
×
HOME BLOG පොරොන්දම් හඳහන නැකත් බබාට නමක් උදව් කොන්දේසි අප අමතන්න අප ගැන

Horoscope Matching | පොරොන්දම් ගැලපීම

porondam-match-horoscope-matching-පොරොන්දම්-ගැලපීම-kuja-doshaya-hathe-nakatha-hatha-dosaya-kendara-galapima

යුවතිපති විවාහ සීහුම් පරීක්ෂාව

ශ්‍රී ලාංකිකයන් වැඩි දෙනෙක් විවාහයකදී හෝ ආදර සම්බන්ධතාවයකදී ජ්‍යොතිෂයට අනුව සිය ගැලපීම කොපමන ප්‍රතිශතයකට ඇත්දැයි කල්තියා දැන ගැනීමට මුල් තැන ලබාදෙන අතර ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රචලිතම ක්‍රමවේදය වන විසි පොරොන්දම් පරික්ෂාව ජ්‍යොතිෂයේ ඇති අති දුෂ්කරම කාර්යයක් ද වේ. ස්ත්‍රී හා පුරුෂ දෙදෙනාගේ පොරොන්දම් ගැලමපීේ ප්‍රතිශතය සතුටුදායක වන තරමට දෙදෙනාගේ ආදරයේ සාර්ථකත්වය ඉහල යන අතර විවාහ දිවියද සාර්ථකව ගත කල හැකි බව සෘෂි වරුන්ගේ මතය වේ. විවාහ යෝජිත දෙදෙනෙකුගේ ගැලපුම ගැන විවිධ පරාසයන් ආවරණය වන පරිදී පරීක්ෂාවට ලක් කල යුතු අතර පිටතට නොපෙනෙන බරපතල රෝගාබාධ වලට ගොදුරු වී ඇති අය, අධික ලෙස මත්පැන් පානය කරන අය, අධික ලෙස කේන්ති යන අය, අනවශ්‍ය ලෙස කාමුක අය, අසීමිත ලෝභ අය වැනි සාමාජීය ගැටළු සම්බන්යෙන් විසි පොරොන්දම් පරීක්ෂාවෙන් ආවරණය වන්නේ 60% ක 70% ක පමණ ප්‍රතිශතයකිනි. එබැවින් එවැනි තත්ත්ව පිළිබදව වඩාත් හොඳින් අධ්‍යනය කළ හැක්කේ අදාල කේන්දර විවිධාකාර වූ ජ්‍යොතිෂ ක්‍රම අනුව තව දුරටත් ගැඹුරින් අධ්‍යනය කිරීමෙන් බව වටහා ගත යුතු අතර පොරොන්දම් පරික්ෂාවේ ශුභ අශුභ යනු විවාහ සීහුම් පරීක්ෂාවේ එක් සාධකයක් පමණි. එකී ගුණ අගුණ පිළිබදව තව දුරටත් තහවුරු කර ගැනීම සඳහා ජ්‍යොතිෂයේ සඳහන් වෙනත් පරීක්ෂාවන් ද සිදුකර නිගමනයකට පැමිණීම අතීතයේදී වඩාත් ප්‍රමුඛත්වයක් ලබා දුන්නද, ඒ සදහා ගත කළ යුතු කාළය නිසා වන මහන්සිය හේවෙන් වර්තමානයේ විශාල මුදලක් ගෙවා එවැන්නක් සිදු කර ගැනීමට තරම් හැකියාවක් නොමැති කම අද ජ්‍යොතිවේදියා මුහුණ දෙන ප්‍රධාන ගැටළුවකි.

කෙසේ නමුත් අප විසින් ඉහත කී විසි පොරොන්දම් පරීක්ෂාවට අමතරව ඉහල සේවාවක් සැපයීමේ අරමුණින් සහ රටේ ජ්‍යොතිෂ්‍ය හා සබැදි සුවහසක් ජනතාවගේ මූල්‍යමය හැකියාව පිළිබඳවද සලකා බලා පොරොන්දම් බැලීම සදහා විසි පොරොන්දම් පරීක්ෂාවට අමතරව කුජ භෞම දෝශ විශ්ලේෂණය ඇතුළු වඩාත් වැදගත්වන ග්‍රහ සංයෝග කීපයක් අධ්‍යනය කර අදාල විවාහය සම්බන්ධයෙන් සමස්ථ වශයෙන් තීරණයක් ගැනීම සදහා ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රමුඛතා තොරතුරු "සම්පූර්ණ" සේවාවෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත. විසි පොරොන්දම් පරීක්ෂාවක සුබ, අසුබ මත පමණක් යම් යෝජිත යුවලක් වෙන් වීමට තීරණය කරයි නම් එයද වැදගත් තීරණයක් නොවන්නේ අශුභතා මග හැරීම සඳහා විවිධ පිලියම් ඇති අතර ඒවා මග හැරීමට ජ්‍යොතිෂයේ නිර්දේශිත යම් යම් පිලියම්ද ලබා දීමට අප ඉදිරියේදී කටයුතු සැලැස්වීමට බලාපොරොත්තු වේ. තවද විවාහ සීහුම් පරීක්ෂාවේදී විසි පොරොන්දම් පරීක්ෂාවට අමතරව ශ්‍රී ලංකාව තුල එතරම් ප්‍රචලිත නොවන තාජික ජ්‍යොතිෂය අනුව විවාහ සීහුම් පරීක්ෂාව, නාඩි ජ්‍යොතිෂය අනුව විවාහ සීහුම් පරීක්ෂාව, අෂ්ටක වර්ගය අනුව විවාහ සීහුම් පරීක්ෂාව, ජෛමිණි ජ්‍යොතිෂය අනුව විවාහ සීහුම් පරීක්ෂාව ආදී විවිධ ක්‍රම වලට මනාලයා සහ මනාලිගේ ගැලපීම පරීක්ෂාවන් තුලින් තව දුරටත් අමතර තොරතුරු සහිත වාර්තා ලබා ගත හැක.

BACKTwenty types of Horoscope Matching (Marriage Compatibility / Matchmaking)

Nakshastra Porondama - The Nakath porondama is the checking of whether the natures of the two partner’s minds are compatible.

Gana Porondama - There are three basic types "Dava"(God), "Raksha"(Demon) and "Manusha" (Human). The Gana Porondama is about matching of the temperaments of both male and the female to assure compatibility in their sex life after marriage.

Mahendra Porondam - Mahendra Porondama is about the attachment and wellbeing through children from the prospective marriage and whether they will be good healthy and intelligent and delightful.

Sthreedeergha Porondama - It is about the general welfare and ability of the male to please the female.

Yoni Porondama - Physical compatibility of people was grouped according to certain animal species. Certain species are considered friendly to each other and others are not. For an example "Mugati" (Mongoose) and "Sarpa" (Snake) yoni are considered not compatible because they tend to have a natural hatred towards each other.

Rashi Porondama - Rashi Porondama is well known to represent compatibility of the birth stars or the zodiac signs of the couple. Prosperous life is said to belong to those whose RashiPorondama is found compatible. Rashyadhipathi (Load of the Sign) Porondama Checking and the comparison of the tendencies of the two subconscious minds in union and the thought processes. When the thought patterns are the same it is possible that on some occasions two people to have similar thoughts in their minds.

Vashya Porondama - Vashya Porondama is about mutual bonding; therefore, the attraction between two partners is checked to see whether they can be attractive to each other in long term.

Rajju Porondama - Physical relations of the marriage are through the certain parts of the body starting from the head down to toe. This porondama is about the compatibility of those parts which are producing sensations to the partners.

Vedha Porondama - The word ‘Vedha’ means affliction which comes about if the birth stars of the girl and the boy are not in agreement with each other. Therefore, there should be matching between the stars of the girl and the boy which can help keep off pitfalls, shortcomings or evils in the marriage thus resulting in a happy and a prosperous married life ever after.

Wruksha Porondama - Wruksha Porondama determines whether the physical strength of the partners is sufficient to bear good offspring like a tree bearing fruits.

Ayusha Porondama - Ayusha Porondama is about to check the life span of the two partners in marriage.

Pakshi Porondama - Each person is allocated with a lucky sign in this case a bird, If the both partners are having the same bird then it is considered as good, if the birds are friendly to each other it is considered as normal and if against it is considered as bad.

Bhuta Porondama - The human body is also made of Patavi, Apo, Thejo, Vayo, and Akasha as known as Pancha MahaButha (Solid, Liquid, Energy, Gaseousness and Space) Bhuta Porondama is considering the compatibility of the basic constituencies of the two human bodies.

Gothra Porondama - Gothra Porondama is about the genealogy of the two partners. if the two partners are of the same gothra then the Porondama is not matched. Therefore, the matching is done to determine the genetic compatibility.

Varna Porondama - Varna Porondama is about to check the family backgrounds of two partners. It is needless to say that the family backgrounds are very important aspect in a marriage.

Linga Porondama - Linga Porondama is about to check the behavior of the person, whether the person is masculinity, femininity or neutral. Women associated with femininity and man associated with masculinity is considered as good marriage partners.

Naadi Porondama - Nadi Porondama considers the compatibility of the blood and nerves of the two people, for an example if both partners get easily exited or angered then it is very difficult to maintain a long-term relationship.

Dina Porondam matching - Dina Porondama is about compatibility of good health and prosperity for both partner with freedom from poverty, sicknesses and disease; the two are therefore expected to enjoy all comforts in a long and a happy married life.

Graha Porondam match - This is about the relationship and is checking to see whether this relationship is feasible to produce mutually beneficial outcomes.

BACK
BY CLICKING ANY BUTTONS ABOVE YOU AGREE TO OUR TERMS OF USE AND PRIVACY POLICY INCLUDING USE OF COOKIES AND RECEIVE NEWSLETTERS, ACCOUNT UPDATES AND OFFERS SEND BY PORONDAM.LK